Serwis Rekrutacyjny ZSZ CKU w Ornecie

Szkoły i kierunki w Zespole Szkół Zawodowych CKU w Ornecie.
Rok szkolny 2019/2020

Typ szkoły Języki
obce
Liczba
oddziałów
Liczba
miejsc
Liczba
kandydatów
Liczba osób
przyjętych
Stan na
2019-11-13
Uwagi
Technikum
- Technik informatyk
- Technik logistyk
- Technik hotelarstwa
- Technik budownictwa
- Technik przemysłu mody
j. rosyjski
j. angielski
j. niemiecki

1
1
1
1
1

2x30
2x30
2x15
2x15
2x15

37
52
1
3
1

33
44
0
0
0
Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach zostanie dostosowana do ilości kandydatów.
Branżowa Szkoła I stopnia (dawniej ZSZ)
- mechanik pojazdów samochodowych
- lakiernik samochodowy
- blacharz samochodowy
- fryzjer
- ślusarz
- murarz
- dekarz
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych
- sprzedawca
- piekarz
- cukiernik
- kucharz
j. rosyjski
j. angielski
j. niemiecki
1
wielo- zawodowy
2x30 49 42 W celu uzgodnienia miejsca
praktyki, niezbędny jest
kontakt z pracodawcą.

Lista pracodawców.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych j. rosyjski
j. angielski
j. niemiecki
1 30 0 0 Forma kształcenia: zaoczna.
Szkoła dostępna dla absolwentów:
- gimnazjum;
- zasadniczej szkoły zawodowej;
- ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Szkoła Policealna
- Technik ekonomista
- Technik administracji
j. rosyjski
j. angielski
j. niemiecki

1
1

30
30

0
0

0
0
Forma kształcenia: zaoczna.
Szkoła dostępna dla absolwentów:
- liceum;
- technikum.
Kursy CKU
- Kierownik wycieczek
- Kierownik - organizator wypoczynku
- Wychowawca placówek wypoczynku

1
1
1

10
10
10

0
0
0

0
0
0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
- A.22. Prowadzenie działalności handlowej
- K.1. Prowadzenie obsługi turystycznej

1

1

30

30

0

0

0

0
Szkoła zaoczna
Kurs A.22. dla absolwentów:
- ZSZ w zawodzie Sprzedawca
- szkoły średniej
Kurs K.1. dla absolwentów:
- Technikum hotelarskiego

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!
Ostatnia aktualizacja kodu 2019-06-20 07:11:47

Liczba odwiedzin: 1198